���������� � ���� ������� -

��� ���������� ����� ������������ ��� ������!

���������

��������� � �������

��� ������ � ������� ����������� ���������� ���������� ����� � ���������� �����. �� �� ����� ������������ � ���, ��� ��� ������� � ������ ��������� ���������, ��� �� ����� �� ���� ��������� ��������. �� ���������, ������ �� �����, ��� ������ �������� �������!

����!

1. ������. ������� �������� �� 25 �. �� ���� � 12 �. �� �����������, ����� � 100 �. �� ���� � 50 �� �����������. �������� ��������, ��� ���� � ������, � ��� ������, ��� �� ������ �� ��������� ������� ����� ������ � ������ ������ ������������ ������.

2. �������. �� ���������� ��� ������� � ������������� �������� ��������� � ������ �������� ���������� ��������� ������� � ������� � ������� ����� ��������.

3. ����. ���������� ������� �������� � ��� ������ � ����� �� ������, ��� ������ ���������. �������� ����������� ���������� �� ��������� ����� ������������� ����� ����� ��������.

4. ������. ��������������� ��� �������� �������, �� ������������� �������� ������� ������� ��� ����� ������ ������ �������.

������� ������ � �������:

1. ���� ������ ���� ������� � ������� ������. �����. �������� ������ �������� �������� ������������������. �� ���������� �� ���������� ���������� � ����������, ��������� �������� ��� �������, ������� � ������ ������. � ����������� ������ ��� ���� ���������.

2. ��� �������� �� ������ � ������� �� ������ �� ���� ������������� �� ���������� ������� ������� (����� ������ � ���-�� ���������). � ������, ���� �� �� ������ ��������� ������ �� ���� ����� �����, �� ��������� ����� ����������� ��� (�� ������� 10 �. �� 1 ������������ ���� � 5 �. �� �����������)

3. ����������� � ����� � ���� ��������� �������. ����� �� ����� � ���� ����������� � ���������� �������� ���������� ��� ��� �������. ��������! ������� � ���� ������������ ������� ����� ��������� �����.

FAQ:

1. ������. ������� �������� ������������� (������) � ������������ ����������� ����� � ����� ��������� ������.

2. ����� ������� ���������. ��� ����� ������� � ������ ��� ��������� (� ��������� �������). ����� ������ �� �-����.

3. ��� ����������. ������ �� ������ ���������� ���� ������� � ����� ����������� � �������. ����������� �������� � ������ ������� � ����������� �� ��������� � ������� e-mail.

4. ���������� ����������� ����� ������� ��� ���������. ����� �������� ����������� �������� ���� � ������� ���� ����. ���� �� �� �������, ��� ����������, �� ����� ���������� � ��������� ������ ������.

5. ������ ��� ��������. �� ����������� ���� ������� � �������, ������ ��� ���� ����������� ������������ � ������, �������� ���� ������� �, ���� �����������, ������� �������������� ��������� �� �������. �������� �������� �� ����� �������, ����� � ���������� ��������� (��. �.2 ������ ������ � �������)

6. ����������. �� ��������� ������ � ������� ���� ������ ��������� ��� �����������. ����� �� ��� ���������, ��� ���������� � ���������, ������� ��������������� ������ � ����� ������� �������� ? ��������� ����� � ������� ��� ��������� (���� ��� �����������) � ����������� ���� ����� ������ ����� ��� �����������. ��������! ����� ������ ���� ����� �� ��� ���� ��� �����������, � �� �� ����� ����� ��� ����. ��� ����� ����� ������� (����� ��� ������������� ������������ ��������������) ��� �������� (� ���� ������ ������ ������� ������).

7. �� ������ ����� �� ������� ������ ����� ������������ ������ ���������, ���������� � ����� �������.

8. ����� � ����������. ���� � ��� �������� �����-���� �������, �� ������ ����� �������� �� ���������. ��� ����� �������� ������ ������, ����� �����������.

9. ����� �����. ����������� ����� � ������ 500 �. �� ������ �������� �� ��������� � ������, �� ��������� ������� ��� web-money. �������� �������� ����������� � ������� ������, ��� ������ � �������� �� �������� ���������� �� ����� ��������������.

�������, �� �� ���� ����������� � ��� ������ ������ �����������!

�����!